Privacybeleid

Deze Privacyverklaring geeft in hoofdlijnen weer welke gegevens Merz kan opslaan tijdens uw bezoek aan onze website en hoe Merz deze gegevens gebruikt. Sommige gegevens die we op onze webserver hebben opgeslagen, hebt u zelf vrijwillig verstrekt via formulieren en sommige gegevens worden automatisch verzameld. Met uitzondering van de persoonlijke gegevens die u zelf hebt verstrekt, zal Merz nooit informatie vergaren die naar individuele personen herleidbaar is en evenmin zal Merz gebruikmaken van technologie die erop is gericht om bezoekers te identificeren.

 

Automatisch verzamelde en opgeslagen gegevens

Net zoals veel andere bedrijven meet Merz de resultaten van zijn website voor het verbeteren van de website en voor het beter afstemmen van de website op de bezoekers. Wanneer u de website bezoekt, haalt Merz automatisch gegevens van uw computer en uw bezoek op en slaat deze tijdelijk op. Het gaat hierbij om:

 

  • Het domein en de host die u gebruikt voor toegang tot internet
  • Het internetadres van de website van waaruit u direct werd doorgelinkt naar de website van Merz, voor zover van toepassing
  • De datum en het tijdstip waarop u onze website bezocht, hoelang u op de site bent geweest en welke pagina's u hebt bekeken
  • Uw internetprotocoladres (IP-adres)
  • Het besturingssysteem en de browsersoftware van uw computer

Merz kan het meten van de hierboven beschreven resultaten uitbesteden aan derde partijen. In geen enkel geval zullen we hierbij informatie vergaren die naar individuele personen herleidbaar is. Van derde partijen wordt verlangd dat zij zich aan onze privacystandaarden houden, ons alleen gebundelde informatie verstrekken, de opgehaalde gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij door Merz zijn opgeslagen en dat zij naderhand de gegevens vernietigen. Sommige websites van Merz plaatsen bepaalde bestandjes, zogenaamde cookies, op de computer van bezoekers. Meestal wijst een cookie een uniek nummer toe aan de bezoeker dat buiten de context van de website geen betekenis heeft. Aan de hand van deze cookies kunnen we zien hoe en wanneer pagina's van een website zijn bezocht en door hoeveel mensen. Deze technologie gebruikt de gebruikersnaam en de dubbelgehashte kopie van uw wachtwoord. Deze technologie en de informatie die daarmee wordt verzameld zijn wederom bedoeld om onze websites te verbeteren. Bij de meeste webbrowsers heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te weigeren of toe te staan. Het is in dit verband ook goed om te weten dat cookies veelal noodzakelijk zijn om bepaalde functies op de Merz-site voor u toegankelijk te maken (bijv. informatie op maat geven). Meer informatie over cookies vindt u op www.cookiecentral.com/faq

 

Persoonlijke informatie die u zelf verstrekt

Tijdens uw bezoek kan Merz u vragen de volgende persoonlijke informatie te verstrekken:

 

  • Aanhef
  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres

Alleen wanneer websitebezoekers hier specifiek om verzoeken, zal de door ons verkregen informatie worden gebruikt voor het beantwoorden van vragen van bezoekers, het doorvoeren van e-mailprogramma's en het informeren van bezoekers bij nieuwe content of diensten op onze websites.

 

Merz zal persoonlijke informatie alleen gebruiken voor het doel dat was aangegeven op het moment dat u de persoonlijke informatie verstrekte. Merz zal geen tot personen herleidbare informatie publiceren, verkopen of verhuren aan, dan wel uitwisselen met enige andere organisatie of rechtspersoon, tenzij de gebruiker hierover is geïnformeerd en hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, of als dit anderszins vereist is op grond van de wet. Merz behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Aan deze privacyverklaring kunnen geen contractuele of andere wettelijke rechten worden ontleend door of namens enige partij.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering zal Google het laatste octet van het IP-adres verkorten/anonimiseren voor lidstaten van de Europese Unie, alsmede voor andere partijen van de overeenkomst binnen de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en verkort door Google-servers in de Verenigde Staten.

 

Google gebruikt deze informatie namens de websiteprovider om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten te genereren over de website-activiteiten voor website-exploitanten, en om andere diensten te leveren met betrekking tot website-activiteiten en het internetgebruik. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de betreffende instellingen te selecteren in uw browser. Houd er echter rekening mee dat wanneer u dit doet, u mogelijk niet in staat bent de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Verder kunt u de verzameling en het gebruik van gegevens (cookies en IP-adres) door Google voorkomen door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB Meer informatie vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Google Analytics Terms of Service & Privacy). Op deze website wordt de Google Analytics-code aangevuld met “gat._anonymizeIp();” om geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te waarborgen.

 

Google Remarketing - Gegevensbescherming

Behalve Google Analytics gebruikt deze website ook Google Remarketing, een service die eveneens wordt aangeboden door Google, Inc. (“Google”). Net als bij Google Analytics maakt Google ook voor deze service gebruik van cookies (zie voor meer informatie onder Google Analytics). De informatie die dit cookie verzamelt over uw bezoek aan onze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google verkort het IP-adres zodanig dat het niet meer uniek identificeerbaar is. Google voldoet aan de bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens in het kader van de US Safe Harbor Agreement en is geregistreerd bij het “Safe Harbor”-programma van het US Department of Commerce (Amerikaanse Ministerie van Handel). Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de bezoeken op de website op te stellen, alsmede andere diensten verband houdend met het gebruik van de website en het internet te verlenen.

 

Google geeft deze informatie door aan derde partijen indien dit wettelijk verplicht is en wanneer derde partijen deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Op internet worden advertenties van derden (waaronder Google) op websites getoond. Met behulp van cookies opgeslagen op uw computer tijdens een eerder bezoek aan onze website tonen deze derden (waaronder Google) advertenties op de websites die u bezoekt. U kunt te allen tijde het toekomstige verzamelen en opslaan van deze gegevens op de beschreven wijze weigeren. U kunt het gebruik van Google-cookies uitschakelen door naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties te gaan. U kunt zich ook afmelden voor cookies van derden door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan. Houd er echter rekening mee dat wanneer u dit doet, u mogelijk niet in staat bent de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik door Google van de over u verzamelde gegevens op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.